Temiz Enerji

LPG ve Temiz Hava

Kentleşme ve sanayileşme sonucu dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorun hava kirliliğidir.

Özellikle büyük kentlerde taşıt araçlarının egzoz gazları yüksek oranda hava kirliliğine neden olmaktadır. Egzoz gazlarında bulunan azot oksitler, (NOx) uçucu organik bileşikler (volatile organic compounds = VOC) ve katı parçacıklar (particulate matter = PM) en önemli üç hava kirleticidir. Otogaz LPG kullanan araçlar dizele göre çok daha az azot oksit ve katı tanecik salınımı yaparlar.

Otogaz LPG kullanımı ayrıca karbon salınımının azaltılmasına yönelik hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. LPG, benzine göre %20 daha az karbondioksit (CO2) salınımı sağlar.